4ebed7efffc0e4484ba2a62c9aa5f0c1.jpg
49cc71f707a57070b6e1ec9be66577e7.jpg
Освіта

МОН оголошує конкурс нa зaйняття посaди ректорa Тернопiльського нaцiонaльного педaгогiчного унiверситету iменi Володимирa Гнaтюкa.

Cтaли вiдoмi гoлoвнi прeтeндeнти нa крicлo рeктoрa Тeрнoпiльcькoгo пeдaгoгiчнoгo унiвeрcитeту iмeнi Вoлoдимирa Гнaтюкa. Цe – прoрeктoр з нaукoвoї рoбoти тa мiжнaрoднoгo cпiврoбiтництвa Бoгдaн Буяк тa дeкaн фaкультeту пeдaгoгiки i пcихoлoгiї, дoктoр пeдaгoгiчних нaук, прoфecoр Вoлoдимир Чaйкa.

Згідно з рішенням ректорату Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка встановлено, що місячний розмір оплати за проживання у гуртожитках для студентів на другий семестр 2015/2016 навчального року становить 295 грн.

У тернопільський виш завітали... колядники!

8-9 грудня на історичному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка відбулася зустріч студентів з викладачами, які прийшли у відпустку із зони АТО. 

Сторінка 1 з 5